Vores betingelser for rejsen

I. EGNE YDELSER

1. Rejsearrangør

Rejsearrangør for Eurocamp-rejser er Greenbank Holidays Limited, Chelford House, Gadbrook Park, Rudheath Way, Northwich, Cheshire CW9 7LN England, registreret i England under nr. 1160442 (i det følgende kaldt: "GHL"). Aftalen om en Eurocamp-rejse indgås derfor mellem GHL og dig som rejsende (i det følgende kaldt: "Rejsende").


2. Rejseformidler

Formidling af Eurocamp-rejser for GHL sker eksklusivt gennem DUR Dein-Urlaub-Reisevermittlung GmbH, Barmbeker Straße 10, 22303 Hamburg, registreret under HR-B 71213 i byretten Hamborg, Tyskland, tlf.:+45 80711163, danske e-mail: info@eurocamp.dk (i det følgende kaldt: ("Rejseformidler"). Gennem formidlingen bliver rejseformidleren ikke kontrahent af rejseaftalen, men rejseformidleren formidler kun aftalen om en rejse, som indgås mellem GHL og den rejsende.


3. Tilbud og indhold af ydelsen

GHL udbyder ferier i telte, mobilhomes eller luksushytter på campingpladser i forskellige lande i Europa. Ydelsens indhold er beskrevet på hjemmesiden (og evt. i andet informationsmateriale) og prislister, som er gyldige for den pågældende bookingperiode. Beskrivelsen af ydelsen tager hensyn til lokale forhold i det pågældende rejseland. Den rejsende er selv ansvarlig for ankomst og afrejse. GHL accepterer kun bookinger for mindst 3 sammenhængende overnatninger. Desuden accepterer GHL bookinger fra grupper (over 4 voksne) og idrætsforeninger principielt kun på forespørgsel (dog ikke i juli/august). En overnatningsenhed må ikke bebos af flere personer end der er booket for den. Mobilhome-typerne med 2 soveværelser må bebos af maks. 7 personer (maks. 4 voksne). Mobilhome-typerne med 3 soveværelser må bebos af maks. 8 personer (maks. 4 voksne). Nogle campingpladser i vores program tillader kun 6 personer pr. standplads, således at en mobilhome på disse campingpladser kun må bebos af maks. 6 personer. Luksushytter med 5 senge må kun bebos af maks. 5 personer (4 voksne), alle øvrige luksushytter må bebos af maks. 6 personer (maks. 4 voksne).


4. Tilmelding og aftalens indgåelse

Bookingstilmeldingen er den rejsendes tilbud på at indgå en aftale med GHL. Tilmeldingen kan ske skriftlig, mundtlig, telefonisk eller elektronisk og skal sendes til rejseformidleren, som videresender tilbuddet til GHL. Aftalen mellem GHL og den rejsende tilvejebringes, når den rejsende modtager bookingbekræftelsen, som rejseformidleren sender (skriftligt eller elektronisk) til den rejsende på GHL's vegne. Den rejsende er GHL's kontrahent for egne bookinger og hvad angår tredjepart, såfremt den rejsende ikke optræder som stedfortrædende for tredjepart, hvilket kan antages i forbindelse med personer, som ikke er relateret til den rejsendes familie. Med disse indgås der en egen aftale med GHL; men hvis den person, der foretager bookingen, overtager betalingsforpligtelsen for alle rejsende, hæfter han solidarisk for hele betalingsforpligtelsen.


5. Oplysninger om bookingen

Sammen med bookingbekræftelsen og fakturaen modtager den rejsende oplysninger om:
a) Bookingnummer
b) Dato for bookingen
c) Rejsemål/campingplads
d) Ankomst- og afrejsedag samt opholdets varighed pr. campingplads
e) Pris på den bookede boligtype
f) Bookede tillægsydelser
g) De på bookingen anmeldte rejsende pr. boligtype
h) En garantierklæring i henhold til § 651 k pkt. 3 i BGB (tysk civil lovbog).


6. Priser og betalingsbetingelser

Rejser i sæsonen 2023

Dagsaktuelle priser anføres online. Priserne er inklusiv el, vand og gas. Der kan også forekomme ekstra omkostninger i forbindelse med kurtaksterne for de pågældende områder. Når den rejsende har modtaget fakturaen, skal den rejsende betale et depositum på 750,- DKK inden for 2 uger. Fra den 1. januar er depositummet på 15% og fra 1. marts er det 25% af rejsens pris. Kreditkortbetalinger debiteres med det samme. Hvis udbetalingen ikke betales inden for fristen, har GHL ret til at hæve aftalen, når en rimelig tillægsfrist for betaling er udløbet uden at udbetalingen er modtaget, samt som skadeserstatning at debitere kunden med de annulleringsomkostninger, som er beskrevet i punkt I.7. i disse almindelige forretningsbetingelser. Restbeløbet er forfaldent til betaling og skal betales 8 uger inden ankomsten til den bookede campingplads og før den bookede boligtype overtages. Hvis den rejsende booker rejsen senere end 8 uger før rejsens begyndelse, er rejsens fulde pris forfalden til betaling straks efter at den rejsende har modtaget fakturaen. Den rejsende kan også betale udbetalingen og restbeløbet af rejsens fulde pris med kreditkort. Den rejsende må kun overtage den bookede boligtype, når han kan dokumentere, at rejsens fulde pris er betalt. Rejsedokumenterne stilles til rådighed for den rejsende efter at restbeløbet er modtaget ca. 4 uger før rejsens begyndelse.


7. Kundens annullering/ombooking

Rejser i sæsonen 2023

Den rejsende kan når som helst træde tilbage fra den bookede rejse, før rejsen påbegyndes. Men i dette tilfælde aftales der afbestillingsomkostninger som skadeserstatning. Afbestillingen skal meddeles GHL (Greenbank Holidays Limited, c/o RM&S Reise Marketing & Service GmbH, Barmbeker Straße 10, 22303 Hamburg; dansk e-mail: info@eurocamp.dk; tlf.: +45 80 71 11 63) eller rejseformidleren (se punkt I.2. i disse almindelige forretningsbetingelser), som modtager tilbagetrædelseserklæringen for GHL. Det anbefales, at kunden indleverer en skriftlig fremsættelse. Ved afbestilling anses følgende faste erstatning for at være aftalt, hvorved det afgørende tidspunkt er den dato, hvorpå erklæringen om tilbagetrædelse fra aftalen kommer frem til GHL hhv. den rejseformidler, der handler på GHLs vegne:

a) fra datoen for rejsebekræftelsen op til 7 dage derefter: gratis. Det gælder ikke for rejser, som er booket 21 dage og mindre før rejsens påbegyndelse. For sådanne rejser gælder de betingelser for tilbagetrædelse, som er beskrevet under punkt c) til e).
b) op til 8 uger til rejsens påbegyndelse: Depositummets beløb
c) op til 4 uger til rejsens påbegyndelse: 50 % af rejsens fulde pris
d) op til 4 dage til rejsens påbegyndelse: 75 % af rejsens fulde pris
e) op til 3 dage til rejsens påbegyndelse: 90 % af rejsens fulde pris

 
Det er ikke muligt at ændre bookingen af en booket rejse. Den rejsende kan dog når som helst ophæve aftalen om rejsen i henhold til førnævnte bestemmelser. Hvis der for den rejsende opstår nødvendigheden af en ændring eller ombooking, er GHL gerne parat til at søge individuelle alternativer, såfremt GHL har fri kapacitet til rådighed. For detaljerede oplysninger skal den rejsende henvende sig skriftligt til info@eurocamp.dk eller telefonisk på +45 80 71 11 63.


8. Reglement på campingpladsen, GHLs opsigelsesret, modtagelse og tilbagelevering af ferieboligen

Brugere af campingpladsen er forpligtet til at iagttage og overholde det reglement på campingpladsen, som er tilgængelig for alle og hængt op på campingpladsen. GHL kan uden varsel opsige aftalen i utide, hvis den rejsendes adfærd er truende eller ubehagelig og fører til forstyrrelser på campingpladsen eller hvis den rejsende forholder sig i strid med aftalen. Denne opsigelsesret er også gælende, hvis forstyrrelsen forårsages af en medrejsende, for hvilken den rejsende har indgået aftalen i eget navn. I tilfælde af en opsigelse uden varsel har GHL stadig krav på den fulde pris for rejsen, men GHL vil dog fradrage sparede omkostninger til fordel for den rejsende og sådanne fordele, som GHL opnår i forbindelse med en anden anvendelse af de ydelser, som der ikke er gjort krav på, inklusive godskrevne beløb fra andre ydelsesleverandører. 

a) Overtagelse af ferieboligen
Den rejsende er forpligtet til at behandle lejeboligen ordentligt. Når man forlader boligen, skal man sikre mod storm (vinduer, døre og parasoller skal lukkes).

b) Tilbagelevering af ferieboligen
Rejser i sæsonen 2023
Du skal efterlade boligen i ryddelig stand og inden afrejse:
  • Tøm alle skraldespande, tøm køleskabet, tør det af og fjern al mad fra boligen,
  • Rengør ovn og mikroovn, tag opvasken og sæt alt på plads (tøm opvaskemaskinen, hvis du har en),
  • Tør skabe, hylder, skuffer, gulve og overflader af,
  • Efterlad bruser, håndvask og toilet rene,
  • Rengør grillen og havemøblerne,
  • Tag linned af sengene og lad det lånte sengetøj ligge i et pudebetræk sammen med håndklæderne ved hoveddøren.
Du forpligter dig til at efterlade den bestilte bolig ligeså ren og ryddelig, som da du ankom. Vi vil bede dig om at betale et depositum på €100 (ca. 750 DKK) inden afrejse. Derfor vil dine kreditkortoplysninger blive opbevaret af vores betalingstjenesteudbyder i den begrænset periode. Ved afslutningen af dit ophold vil boligen blive inspiceret. Hvis de nævnte forpligtelser ikke er opfyldt, forfalder det betalte depositum på €100. Vi informerer dig om dette via e-mail inden for et par dage efter hjemkomsten.
 
 

9. Ændringer i ydelserne

GHL forbeholder sig ret til inden indgåelse af aftalen at bekendtgøre en ændring af oplysningerne på hjemmesiden (og evt. i andet informationsmateriale) af saglig begrundede, væsentlige og ikke forudsigelige grunde. Desuden kan GHL foretage ændringer af enkelte rejseydelser eller afvigelser fra det aftalte indhold i rejseaftalen, som bliver nødvendige efter indgåelse af aftalen, og som ikke forårsages af GHL på tro og love. Sådanne ændringer fører ikke til garantikrav og den rejsendes krav på skadeserstatning, såfremt ændringerne eller afvigelserne ikke er væsentlige og ikke forringer det væsentlige indhold af ydelser for den bookede rejse. GHL har især ret til at stille en erstatningsydelse af samme værdi til rådighed på en campingplads. GHL vil omgående informere den rejsende om ændringer af eller afvigelser fra ydelsen. Hvis GHL ændrer væsentlige rejseydelser på en måde, som den rejsende ikke er parat til at acceptere, og hvis der på grund af dette opstår en rejsemangel, så finder bestemmelserne for garantikrav og ansvar i punkt I.10 og I.11 i disse generelle forretningsbetingelser anvendelse.


10. Reklamationsret

For eventuelle garantikrav for den rejsende gælder lovlige bestemmelser. I den forbindelse skal den rejsende iagttage følgende: Den rejsende skal omgående anmelde mangler til den repræsentant, som er til stede og som er nævnt i rejsedokumenterne eller til GHL i Hamborg under vores telefonnummer +45 80711163 og skal bede om at disse mangler bliver afhjulpet. Rejseformidleren er ikke ansvarlig for at modtage reklamationer. Hvis rejsen forringes væsentligt på grund af en mangel og hvis GHL ikke afhjælper manglen inden for en rimelig frist, som den rejsende har bestemt, har den rejsende ret til at opsige aftalen inden for rammerne af de lovlige bestemmelser (§ 651e BGB (tysk civil lovbog). Fastsættelse af en frist er ikke nødvendig, hvis det ikke er muligt at afhjælpe manglen eller hvis GHL nægter at afhjælpe manglen eller hvis øjeblikkelig opsigelse af aftalen er begrundet på grund en særlig interesse af den rejsende. Den rejsende skal meddele eventuelle garantikrav til GHL (Greenbank Holidays Limited, c/o RM&S Reise Marketing & Service GmbH, Barmbeker Straße 10, 22303 Hamborg; dansk e-mail: info@eurocamp.dk; tlf.:+45 80711163) inden for en måned efter det aftalte ophørstidspunkt for rejsen. Det anbefales, at kunden indleverer en skriftlig fremsættelse. Rejseformidleren er ikke ansvarlig for at modtage garantikrav. Når fristen er udløbet, kan den rejsende kun gøre krav gældende, hvis han er blevet forhindret i at overholde fristen uden egen skyld. Forsikringspræmier og betaling af tredjeparters ydelser (hoteller, færger osv.) er ikke berørt.


11. Ansvar

Inden for rammerne af den pligt til at forholde sig således, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, hæfter GHL for at de rejseydelser, som er aftalt i rejseaftalen, leveres behørigt. Hæftelsen i henhold til aftalen for skader, som ikke er personskader, er begrænset til den tredobbelte pris for rejsen, såfremt en skade hverken er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt af GHLs medarbejdere, eller såfremt GHL er ansvarlig for en skade, som er påført den rejsende alene på grund af en fejl fra en ydelsesleverandør. Alle skadeserstatningskrav mod GHL på grund af skadevoldende handling, som ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed, hæfter GHL ved materiel skade op til 4.000 euro (29.700 DKK). Hvis den tredobbelte pris for rejsen overstiger denne sum, er hæftelsen for materiel skade begrænset til beløbet på den tredobbelte pris for rejsen. Eurocamp frasiger sig ansvar for tab af genstande, som de rejsende medtager til campingpladsen. Deltagelse i fritids- og/eller sportsaktiviteter, som GHL tilbyder på campingpladsen, er for de rejsendes risiko. GHLs instruktører og idrætslærere er kvalificerede, faglærte medarbejdere. Den rejsende har ikke krav på erstatning, hvis disse er midlertidigt fraværende på grund af sygdom eller andre grunde.


12. Forældelsesfrist

12.1. Den rejsendes krav i henhold til §§ 651 c til f BGB (tysk civil lovbog) som følge af skade på liv, legeme eller helbred, som skyldes en uagtsom pligtforsømmelse fra GHLs side eller en forsætlig pligtforsømmelse fra en lovlig repræsentant eller medhjælper fra GHL, forældes efter to år. Det gælder også erstatningskrav på øvrige skader, som skyldes en grov uagtsom pligtforsømmelse fra GHLs side eller en forsætlig eller grov uagtsom pligtforsømmelse fra en lovlig repræsentant eller medhjælper fra GHL.
12.2. Alle øvrige krav i henhold til §§ 651 c til f BGB (tysk civil lovbog) forældes efter 1 år.
12.3. Forældelsen i henhold til punkt 12.1. og 12.2. begynder på den dag, på hvilken rejsen skulle være ophørt i henhold til det, der er aftalt i aftalen.
12.4. Hvis der mellem den rejsende og GHL verserer forhandlinger om kravet eller de forhold, som ligger til grund for kravet, udskydes forældelsen til den rejsende eller GHL nægter at fortsætte forhandlingerne. Forældelsen indtræder tidligst 3 måneder efter at udskydelsen af forældelsen er afsluttet.


13. Regler for pas, visa, told, valuta og sundhed

Danskere skal under hele rejsen være i besiddelse af et gyldigt id-kort eller rejsepas i de lande, der tilbydes som rejsemål på hjemmesiden og evt. andet informationsmateriale. For Kroatien skal passet være gyldigt i mindst 3 måneder til indrejsen. Børn skal have et gyldigt børnepas.
Den rejsende er selv ansvarlig for at overholde alle de regler, som er vigtige for at gennemføre rejsen. Alle ulemper, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse regler, er for den rejsendes regning, hvis de er betinget af ugrundet forkerte eller manglende informationer fra GHLs side.


14. Forskellige forhold

Der gælder tysk ret. Rejsendes krav må ikke afstås, heller ikke til ægtefæller; fremsættelse af afståede krav ad rettens vej er udelukket. Det er den rejsendes pligt at kontrollere, at bookingsbekræftelsen, fakturaen og rejsedokumenterne er korrekte og fuldstændige. Undladelse påvirker principielt ikke garanti- og skadeserstatningskrav, men kan dog have en formindskende effekt på kravet.

II. YDELSER FRA ANDRE UDBYDERE

1. Tredjeparters ydelser

På GHLs hjemmeside henvises der også til tredjeparters ydelser (færger, biludlejning, hotelovernatninger, osv.). Rejseformidleren formidler ikke disse tredjeparters ydelser. For rejseydelser, som ikke er opfyldt i overensstemmelse med rejseaftalen, hæfter kun den pågældende tredjepart.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til vores rejseformidler på vores telefonnummer: +45 80 71 11 63.
Insolvensforsikring er tegnet hos Touristik-Versicherungs-Service GmbH (tourVERS), Borsteler Chaussee 51, 22453 Hamborg, tlf.: +49(0)40-2442880.