Databeskyttelse

Dette er databeskyttelseserklæringen for hjemmesiden eurocamp.dk. Ansvarlig for disse tilbud er virksomheden ”RM & S Travel Marketing und Service GmbH” - Barmbeker Straße 10, 22303 Hamburg, Tyskland, tel.: 80711163, tysk fax: +49 40450971, mail: Info@eurocamp.dk og "DUR Dein-Urlaub-Reisevermittlung GmbH" - fås under de samme kontaktoplysninger. Begge selskaber er datterselskaber af Greenbank Holidays Ltd., Chelford House, Gadbrook Park, Rudheath Way, Northwich, Cheshire CW9 7LN, England, tel.: +44 161 694 9592, mail: Datacontroller@eurocamp.co.uk, og deler også ansvaret med sidstnævnte i henhold til artikel 26 GDPR.
Det direkte ansvar for det eksisterende webtilbud ligger hos RM & S Reise Marketing und Service GmbH og DUR Dein-Urlaub-Reisevermittlung GmbH i fælles ansvar. (I det følgende: EUROCAMP).
For at hævde rettigheder i forbindelse med databeskyttelse eller spørgsmål vedrørende brug, indsamling eller behandling af dine personlige data, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige Thilo Noack fra Shared-IT Professional GmbH & Co. KG, Saebystr. 17a, 24576 Bad Bramstedt; Telefon 0177 – 642 21 64 eller thilo.noack@sharedit-pro.de.

Vi som den ansvarlige myndighed i henhold til gældende databeskyttelseslov forpligter os til at beskytte vores kunders personlige oplysninger og privatliv og behandle dem fortroligt. Indsamling, opbevaring, ændring, overførsel, blokering, sletning og brug af dine personoplysninger sker på grundlag af gældende lovbestemmelser, især Generelle Databeskyttelsesforordning (herefter: GDPR).

Dine data er beskyttet af os af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod uautoriserede persons adgang, utilsigtet eller forsætlig manipulation, destruktion og tab.
Vi bruger SSL-proceduren (Secure Socket Layer) til at kryptere dine personlige data, der kan genkendes af det lille hængelåsikon i adresselinjen i din browser. Denne metode anvendes pålideligt i hele World Wide Web.  Dine personlige oplysninger (navn, adresse osv) krypteres og overføres sikkert. Kun vores server kan dekryptere dine data. Under overførslen kan uvedkommende ikke læse dine oplysninger.

Adgang til data

Du kan besøge vores hjemmeside anonymt. Ved ethvert besøg på vores websider sender din internetbrowser som standard følgende data til vores webserver: Datoen og tidspunktet for adgang, afsender IP-adresse, den ønskede ressource (URL, filhentning osv.), Http-metoden og http -user-agent-header. Vores webserver gemmer imidlertid disse data separat fra andre data, og det er ikke muligt for os at tildele disse data til en bestemt person. Efter en anonym vurdering for statistiske formål vil disse data blive slettet med det samme.
Vi gemmer disse oplysninger i en periode på 12 måneder. Evalueringen af data er i Eurocamps legitime interesse for at optimere vores tilbud, retsgrundlaget er § 6 stk. 1 lit. F GDPR.


Indsamling og brug af personoplysninger i kontaktanmodningen
I tilfælde af en anmodning til vores kontakt-e-mailadresse, der findes på hjemmesiden eller via den angivne kontaktformular, vil kun de personlige oplysninger, du har leveret, blive indsamlet og behandlet. De data, du sender som en del af en anmodning, bliver kun indsamlet, behandlet og brugt til at behandle din anmodning. Dette indebærer også, at tredjeparter kan udføre tjenester på vores vegne, især logistiske (såkaldte processorer).  Dette omfatter for eksempel videregivelse til internetudbyderen Netbuild, som har fået til opgave at levere vores internettjeneste Netbuild og vores serviceudbydere som led i mailprocessen (IBM Watson Kampagne Automation, IBM Germany GmbH 71.137 Ehningen).  I den forbindelse overholder vi princippet om dataminimering. Vi leverer kun de data, der er absolut nødvendige for den specifikke transaktion, og forpligter vores processorer til kun at behandle data inden for rammerne af deres mandat.  Dataene vil fortsat blive brugt til at kommunikere med dig. Bortset fra det deler vi ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke, der til enhver tid kan trækkes tilbage.
Grundlaget for behandlingen er dit samtykke. Vi gemmer normalt oplysningerne i 2 år, eller indtil dit samtykke trækkes tilbage. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden. Kontakt venligst info@eurocamp.dk med angivelse af de nødvendige oplysninger, (f.eks. e-mail adresse, kontaktperiode eller lignende) eller udfyld kontaktformularen med disse oplysninger igen.

Indsamling og brug af personoplysninger i nyhedsbreve
Hvis du accepterer afsendelse af nyhedsbreve via vores hjemmeside, indsamler og bruger vi dit navn og din e-mailadresse til at sende dig nyhedsbreve. Nyhedsbrevet bruges lejlighedsvist for at gøre opmærksom på nye produkter, tjenester eller kampagner. De data, der sendes af dig som en del af en kontaktanmodning, bliver kun indsamlet, behandlet og brugt til at sende nyhedsbrevet. Dette indebærer også, at tredjeparter kan udføre tjenester på vores vegne, især tekniske. Dette omfatter for eksempel videregivelse til internetudbyderen Netbuild, som har fået til opgave at levere vores internettjeneste Netbuild og vores serviceudbydere som led i mailprocessen (IBM Watson Kampagne Automation, IBM Tyskland GmbH 71.137 Ehningen). I den forbindelse overholder vi princippet om dataminimering. Vi deler kun de data, der er nødvendige for den konkrete gennemførelse. Bortset fra det deler vi ikke dine personlige oplysninger med tredjeparter uden dit udtrykkelige samtykke.

Det givne samtykke (retsgrundlag: Art. 6 stk. 1 lit. en DSGVO) kan til enhver tid trækkes tilbage med virkning for fremtiden. I bunden af hvert nyhedsbrev er der et afmeldingslink, der giver dig mulighed for til enhver tid at trække dit samtykke tilbage. Alternativt kan du kontakte os på den e-mailadresse, som nyhedsbrevet sendes fra, e-mailadressen info@eurocamp.dk eller udfylde en kontaktformular med de relevante oplysninger.

Vi vil informere dig om vores tilbud og kampagner gennem vores nyhedsbrev, indtil du tilbagekalder dit samtykke på en af disse måder.

Indsamling af personoplysninger ved bookinger
Dine personlige data registreres og behandles med henblik på kontraktopfyldelse. Dine stamdata overføres til campingpladserne til identifikation, hvor vores team af gæsteværter står klar til dig. Dataene deles ikke med campingpladsens ledere eller ansatte, men forbliver inden for vores virksomhedsstrukturer. Om nødvendigt sker der en overførsel af data til andre af Greenbank Holidays Ltd. underordnede firmaer som datterselskaber.

Derudover overføres dine betalingsdata i det krævede omfang til betaling til flere tjenesteudbydere, der leverer de betalingsmuligheder, som tilbydes af os eller foretager en kreditkontrol. Derudover har adskillige webudbydere, vores fragtleverandør (Fulfillment Mail + Marketing GmbH, Max-Planck-Strasse 8, 25335 Elmshorn) og vores regnskabsafdeling (Witthuhn & Partner, Straßenbahnring 15, 20251 Hamburg) adgang til dele af dine data for så vidt angår opfyldelsen af ovenstående kontraktlige forpligtelser, eller hvis eksisterende juridiske bevisforpligtelser er nødvendige. De er forpligtet til kun at handle i overensstemmelse med vores instruktioner - det vil sige for udførelse af kontrakten eller for opfyldelse af lovmæssige forpligtelser.  Hermed overholder EUROCAMP princippet om dataminimering og distribuerer kun dataene i det omfang, det er nødvendigt, for at opfylde sine forpligtelser.

Når kontrakten er underskrevet, tilføjes kundens data til kundebiblioteket. Disse bruges til at opretholde kunderelationer og sende tilbudskataloger. Kontaktoplysningerne slettes, hvis der efter 2 år ikke er en ny ordre, hvis der ikke er samtykke fra kunden til behandling. Alternativt en sletning af alle data, der ikke er underlagt beviskrav, på kundens anmodning (s.u.).  Data, der er lagret i overensstemmelse med gældende dokumentationskrav fra skat og erhvervsret, bliver ved begyndelsen af året efter indgåelsen af kontrakten opbevaret i 10 år.

Registrering og behandling af data i forbindelse med rejsen sker til opfyldelse af kontraktlige forpligtelser for EUROCAMP over for kunden, retsgrundlaget er art. 6, stk. 1 lit. b DSGVO. Den videre vedligeholdelse af kunderelationer og katalogforsendelsen sker inden for Eurocamps legitime interesse, for at overbevise en gang vundne kunder om tilbud (artikel 6 stk. 1 lit. f DSGVO), alternativt på grundlag af et givet samtykke. Art. 6 stk. 1 lit. a GDPR. Retsgrundlaget for yderligere opbevaring af skat og handelsretlige grunde er nødvendige i henhold til loven, § 6 stk. 1 lit. c DSGVO.

Cookies

Hvad er "Cookies” egentlig?
På vores hjemmeside bruger vi såkaldte "cookies", som er små tekstfiler, der oprettes, når du besøger næsten alle sider på World Wide Web og gemmes på din computer, notesbog, tablet eller smartphone. Vi anbefaler, at du accepterer cookies, fordi de er afgørende for vigtige funktioner på vores hjemmeside. Her er en detaljeret liste over de typer af cookies, vi bruger, og deres specifikke funktion.

Hvilke cookies anvender vi?


Session Cookies
EUROCAMP bruger session cookies til at behandle anmodninger og krav fra de berørte parter. Ved C-session cookies er EUROCAMP i stand til at måle hyppigheden af sidevisninger og generel navigation. Vores session cookies er kendetegnet ved, at de automatisk slettes fra din harddisk 60 minutter efter placering af cookies. Sessionscookies gemmer: Navn: Cookie navn; Indhold: Sessions-ID'et, der genererede den besøgte hjemmeside; Domæne: det besøgte websted; Send til: Hver forbindelsestype. Session-cookies har ingen påvirkning på dit privatliv. Ingen af dine data læses og lagres, men kun de tekniske data, som systemet genererer. Disse session-cookiedata har til formål at brugen af hjemmesiden udføres korrekt. For eksempel aktiverer du indkøbskurven og det korrekte forløb af din indkøbsoplevelse. Selvfølgelig kan du nægte cookies til enhver tid, hvis din browser tillader det. Bemærk venligst at visse funktioner på denne hjemmeside, såsom ordreprocessen, ikke må bruges eller kun kan bruges i begrænset omfang, hvis din browser er indstillet på en sådan måde, at ingen session cookies (vores hjemmeside) accepteres.

Google Analytics
EUROCAMP har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside.  Google Analytics er en webanalysetjeneste. Web analytics er indsamling, udarbejdelse og analyse af data om besøgendes adfærd ved besøg på internetsider. En webanalysetjeneste vil, blandt andet information rapportere om, fra hvilken hjemmeside du kom til en given hjemmeside (såkaldt henvisende), hvordan undersiden af hjemmesiden tilgås, eller hvor ofte og hvor længe en underside besøges. En webanalyse bruges hovedsagelig til at optimere en hjemmeside og cost-benefitanalyse af internetannoncering.
Google Analytics-komponentens operatør er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
EUROCAMP bruger tilføjelsen "gat._anonymizeIp" til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse vil IP-adressen til den registreredes internetadgang blive forkortet og anonymiseret af Google, hvis adgangen til vores hjemmeside er fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgsstrømme på vores hjemmeside. Google bruger bl.a. de data og oplysninger, der er indhentet til at evaluere brugen af vores hjemmeside, for at lave onlinerapporter, der viser aktiviteterne på vores hjemmesider og til at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.
Google Analytics efterlader en cookie i dit system. Ved at bruge denne cookie kan Google analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang en af de enkelte sider på denne hjemmeside, drevet af EUROCAMP, og hvor en Google Analytics-komponent er blevet integreret, besøges, bliver internetbrowseren på den besøgende persons informationsteknologiske system automatisk anmodet om at angive data af den respektive Google Analytics-komponent med henblik på onlineanalysen til Google. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, som f.eks. den pågældende persons IP-adresse, som blandt andet tjener til, at Google kan spore besøgende og deres klik, og derefter gøre kommissionsopgørelser mulige.
Cookien gemmer personligt identificerbare oplysninger, som f.eks. hvor længe besøget varer, den placering, hvorfra der blev foretaget besøg og hyppigheden af besøget. Hver gang du besøger vores hjemmeside, overføres dine personlige oplysninger, herunder IP-adressen til den internetforbindelse, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personlige oplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre sådanne personlige data indsamlet gennem den tekniske proces til tredjepart.
Den berørte person kan til enhver tid forhindre, at der gemmes cookies via vores hjemmeside, som vist ovenfor, ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed forhindre at der gemmes cookies.  En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at gemme en cookie på den pågældende persons informationsteknologisystem. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.
Desuden har du mulighed for forhindre og tilbagekalde indsamling af dataene genereret af Google Analytics, relateret til brugen af denne hjemmeside og behandlingen af disse data af Google. For at gøre dette skal personen hente og installere en browser-tilføjelse på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser tilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript, at ingen data og oplysninger om besøg på webstedet må overføres til Google Analytics. Installationen af browser-tilføjelsen betragtes af Google som en indsigelse. Hvis det registrerede informationsteknologisystem senere slettes, formateres eller geninstalleres, skal den registrerede person geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person inden for deres beføjelsesområde, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsen.
Yderligere oplysninger og Googles privatlivspolitik findes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Google Analytics forklares mere detaljeret på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
Behandling i forbindelse med Google Analytics hjælper EUROCAMP at måle og evaluere besøgsstrømme på vores hjemmeside for at få et præcist overblik over besøgsantal, anvendelsesinteresser og andre relevante oplysninger til udformningen af vores virksomhedsstrukturer og tilstedeværelsen på internettet. Dette er i EUROCAMPS legitime interesse, art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Facebook Pixel
i har integreret en Facebook-komponent, kaldet „Facebook Pixel“ på vores hjemmesider, med dennes hjælp benytter vi featuren „Facebook Custom Audiences“.
Operatør af Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ansvarlig for behandling af personoplysninger, hvis en berørt person bor uden for USA eller Canada, er Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.
Med Facebook-pixelens hjælp kan Facebook udpege de besøgende på vores tilbud som målgruppe til præsentation af reklamer, såkaldte Facebook-annoncer. Derfor bruger vi Facebook-pixel for kun at vise Facebook-annoncer, vi har aktiveret, til Facebook-brugere, der også har vist interesse for vores hjemmeside, eller som har visse karakteristika, som vi sender til Facebook (også kendt som "Pixel Events "og inkluderer f.eks. brugerens e-mail-adresse). Med andre ord, med Facebook-pixelens hjælp, ønsker vi at sikre, at vores Facebook-annoncer er i overensstemmelse med brugerens potentielle interesse og ikke er irriterende.  Med hjælp fra Facebook-pixel kan vi også følge effektiviteten af Facebook-annoncerne for statistiske og markedsundersøgelser ved at se, om brugere blev omdirigeret til vores websted, efter at de har klikket på en Facebook-annonce.
Facebook pixel er integreret, når du søger vores hjemmeside direkte via Facebook, og kan gemme en cookie på din enhed. Hvis du logger ind på Facebook eller besøger Facebook i indlogget tilstand, noteres dit besøg på vores tilbud i din profil. De indsamlede oplysninger om dig er anonyme for os, og giver os ikke anledning til konklusioner om brugerens identitet. Dataene gemmes imidlertid og behandles af Facebook, således at der kan oprettes forbindelse til den respektive brugerprofil. Hvis vi skulle sende data til Facebook til sammenligningsformål, bliver de krypteret lokalt i browseren og kun sendt til Facebook via en sikker https-forbindelse. Dette gøres udelukkende med det formål at etablere en sammenligning med lignende data krypteret af Facebook.
Hvis vi skulle sende data til Facebook til sammenligningsformål, krypteres de lokalt i browseren og sendes derefter til Facebook via en sikker https-forbindelse. Dette gøres udelukkende med det formål at sammenligne med lignende data krypteret af Facebook.
Facebooks databehandling foregår inden for rammerne af Facebooks databrugspolitik. I overensstemmelse hermed findes generelle bemærkninger om præsentationen af Facebook-annoncer i databrugspolitikken for Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Specielle oplysninger og detaljer om Facebook-pixel og dens funktion, finder du i Hjælp-sektionen på Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.
EUROCAMP er ansvarlig for integrationen af Facebook pixel, så Facebook kan køre en sammenligning med sin database under dit besøg, og vi får en optimal mulighed for målrettet annoncering. Retsgrundlaget for integrationen af Facebook pixel er vores legitime interesse i en effektiv præsentation af vores online tilbud og muligheden for til at analysere succes af vores reklameforanstaltninger. Art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.
Du kan gøre indsigelse mod registreringen af Facebook Pixel og brugen af dine data til at vise Facebook-annoncer. Følg vejledningen til brugsbaserede annonceindstillinger direkte på https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller du indgiver indsigelsen på den amerikanske side http://www.aboutads.info/choices/ eller på EU-siden http://www.youronlinechoices.com/. Disse indstillinger er platformafhængige, dvs. de anvendes til alle enheder, såsom stationære computere eller mobile enheder.


Google Adwords
Vi bruger Google Adwords remarketing-teknologi. Ved at bruge denne teknologi kan vi omdirigere dig til Google og Google Partner Network-sider efter at have besøgt vores hjemmeside. Ansvaret for forarbejdning og visning af reklamer ligger hos Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Dette gøres ved brug af cookies og uden brug af dine personlige data af EUROCAMP. For mere information om, hvordan du forhindrer lagring af cookies ved at indstille din browser, se "Cookies" ovenfor. Oplysninger om behandlingen af dine data af Google Inc. findes i Googles privatlivspolitik. Disse finder du her:
https://policies.google.com/privacy

Cookie-indstillinger i browser
De fleste browsere accepterer cookies som standard, og vi anbefaler, at du ikke ændrer denne indstilling. På anmodning kan du dog konfigurere din browser, så accepten af cookies bliver nægtet, eller du bliver informeret på forhånd, hvis en cookie skal gemmes. I dette tilfælde har vi samlet nogle oplysninger om mulighederne for indstillingerne i gængse browsere:

Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

Bemærk: Hvis du deaktiverer cookies i din browser, kan du f.eks. ikke længere bruge online booking og dit personlige loginområde "My Eurocamp".

De berørtes rettigheder

Du har ret til når som helst at anmode om oplysninger om dine data gratis samt en korrektion, sletning eller blokering eller overførsel af data til et sted, udpeget af dig. Derudover kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til enhver forarbejdningsproces for fremtiden. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om opbevaring af dine personlige oplysninger eller gerne vil udøve en af ovennævnte rettigheder, kan du få support på info@eurocamp.dk eller postadressen til EUROCAMP.
 
Du har også ret til at til enhver tid klage til den relevante tilsynsorgan over vores behandlingsprocesser. Din kompetente tilsynsmyndighed er din bopælskommune.
Vi håber at have hjulpet dig med disse oplysninger i forståelsen af dine rettigheder. Hvis du vil have flere oplysninger om privatlivspolitikken, hjælper vi dig gerne inden for rammerne af vores muligheder.